recadosdoaaraoFolder
Voltar
18/05/2011
FOLDER em Dinamarquês


18/5/2011 15:04:09

Outros - FOLDER em Dinamarquês


Folder udgivet af www.salvaialmas.com.br , hvor profetierne af Johannes Åbenbaring relateres til nutidige og kommende begivenheder i en kronologisk linje)


VI ER ROMERSKE KATOLIKKER
I FULD TROSKAB TIL PAVEN BENEDICT XVI,
ER VI HELT SIKKER PÅ, AT ALT DET DER STÅR I DENNE FOLDER VIL SKE!
OG FORAN GUD, MED RISIKO FOR VORES EGNE SJÆLES EVIGE FREMTID,
 PÅTAGER VI OS DET FULDE ANSVAR FOR ALT DETTE
OG DERFOR RÅBER VI OP
DOMMEDAGEN ER NÆR!
 
ER DU MÅSKE FORBEREDT? Er du får eller buk? Hvis dommedagen skete i dag, hvor tror du, du ville havne henne? I Himlen eller i Helvedet? Der findes kun to muligheder!
HVORDAN HAR DIN SJÆL DET? Hvornår var du sidste gang til skriftemål? Hvordan forholder troen sig i din familie? Er din familie forberedt? Beder I sammen i familien? Ved du, at verden meget snart vil gennemgå Den Store Trængsel (Matt. 24, 21), som begynder allerede i år 2011?
VIL DU FÅ AT VIDE, HVAD DER VIL SKE? Så lad os komme i gang, fordi vi skal referere til nogle datoer, som Himlen har åbenbaret!
MEN FØR VI BEGYNDER, TRYGLER VI DIG OM DETTE: Lad være med at lytte til dem som siger, at intet af dette vil ske! Disse er sandelig de falske profeter, som Jesus advarede imod! De siger: ”Der har altid været den slags ting i verden”! Eller: ”Ikke engang Jesus kender til datoerne”!  Men er det måske Gud forbudt at åbenbare dem nu? Eller de siger bare: ”Det er en flok galninge! Det er Satan som taler gennem deres mund”! Men vi siger: ”Galning er dem, som ikke opdager eller foragter Guds mange tegn”!
FORDI RÆDSLERNE VIL KOMME OVER DE ONDE! Men du som er forberedt, behøver ikke at frygte noget! Du som tit gå til skriftemål og modtager Forsoningens Sakramente! Du som beder rosenkransen i familien! Du som elsker og ikke mister den Hellige Messe! Du som deler alt du ejer! Du som allerede har frigjort dig fra de verdslige goder! For vi kommer jo ALLE SAMMEN til at MISTE DET HELE! Ja! Du, som lever op til alt dette og har omvendt dig til Gud, behøver ikke at frygte noget!
HØR NU GODT EFTER: Den Evige Fader har bestemt sig for at ændre den nuværende verden - denne civilisation af had, som vi har skabt! Jorden vil fortsætte med at eksistere, men kun for Guds sønner og døtre. Satans tjenere vil forsvinde fra Jordens overflade.
OG DET VIL SKE PRÆCIS, SOM DER STÅR PÅ DENNE FOLDER! NU KOMMER DEN STORE TRÆNGSEL!
”Det bliver en trængselstid, som der ikke har været magen til, så længe folkeslag har været til” (Dan.12, 1).
 
01 – De nu frenetiske små islamiske nationer vil forene sig som ét folkeslag, under fundamentalistiske lederes kontrol, med det formål at etablere i hele verden ”Sharia” loven - det står for det universelle had. Og alt dette er kun begyndelsen og forberedelserne! Det store Dyr kommanderer og leder dem til døden!
02 – Disse krigeriske nationer, som omfatter 1,3 milliarder mennesker vil til sidst alliere sig med Rusland og Kina – Gog og Magog (Ez. 38 og 39) – for at føre en frygtindgydende Tredje Verdenskrig, som vil starte den 23. maj 2012. Det vil være Østen mod Vesten.
03 – Bemærk nu sort hestens løbske galop (Åb.6, 5), der står for oliepriserne, som konstant vil stige. Også fødevarepriserne vil stige over hele verden ikke pga. mangel, men på Dyrets kommando, som netop lægger grundlaget for en alvorlig verdensomspændende krise.
04 – Flere tegn som Japans sidste Jordskælv, fuglene der styrter ned døde, orme som falder ned fra himlen på en solskinsdag, miljøkatastrofer og vulkanernes voldsomme udbrud vil mere og mere intensiveres som advarsler. Man skal bare følge med i nyhederne. Der vil ske mange ulykker i hele verden, og mange nye og uhelbredelige sygdomme,
nogle af dem sat med vilje ind i vacciner, vil bryde ud. Du må ikke tage imod de nye vaccinationer! Alt det har til hensigt at udrydde 9/10 af menneskeheden! På Antikrists’ tid vil apoteksmedicinerne miste deres virkning. Alene Jomfru Marias lille tørklæde og Skt. Raphaels Olie vil kunne helbrede de nye sygdomme[1]!
05 – Fra september 2011 vil Dyret starte den store konkurs i verden ved at krakke børserne verden over.  I kølvandet på deres krak vil bankernes komme. Det vil munde ud i virksomhedernes konkurs og efterfølgende regeringernes konkurs over hele kloden.  Snart vil der ikke findes udbetaling af velfærds-ydelser eller pensioner eller løn til de offentlige ansatte verden over. Kaos vil herske i mange lande som bestræber sig på at frigøre sig fra Gud. Folkeslagene vil kaste sig mod hinanden, som der står i Skrifterne. Er du dog sammen med Gud, kommer du ikke til at lide afsavn.
06 – Denne verdensomspændende økonomiske krise vil med det samme kaste mange lande ud i et socialt kaos, således at der vil bryde borgerkrig ud i mange af dem, særlig i dem der har legaliseret abort og homoseksualitet.  Terror vil herske over hele Europa, hvor befolkninger vil sætte ild til deres egne byer.  Paris og Rom vil brænde som følge af massernes vrede!
07 – Gennem denne krise – og faktisk allerede nu – forbereder Dyret grundlaget for en verdens-omspændende regering med 10 økonomiske blokke: Dyrets 10 horn. Det vil betyde enden på de national-stater som vi kender dem i dag. Det vil blive implementeret en global hær, en verdensvaluta, en global skat og man vil starte at mærke folk med Dyrets tegn (en biologisk chip) på panden og på højre hånd, som det stå i Johannes Åbenbaring 13, 16-18. I Brasilien er denne mærkning allerede gået i gang. Ingen må acceptere sådan et mærke, for ellers bliver han til Satans slave og Guds fjende! Vi har allerede modtaget instruktioner om, at påsætte Guds segl på folk, som det står i Ezekiels Bog 9, 4 og i Johannes Åbenbaring 7,3. Dette segl ANNULLERER virkningerne af fjendens mærke[2]. Sidst i denne folder, findes der vore telefonnumre og adresser til vore hjemmesider for reference og kontakt!
08 – Alt det vil hurtigt munde ud i Antikrists synlige regering, han som allerede nu lever og kommanderer landenes regeringer. Han virker endnu i skjul, men vil blive præsenteret til verden i den såkaldt ”Erklæringens Dag”, som er aftalt til den 15. februar 2012. Verdenen i kaos vil modtage ham med åbne arme! Dem som ikke tror på det vi nu proklamerer i lydighed mod Himlen, vil falde i armene på denne Mørkets søn.
09 – Antikrist - det store bæst - vil præsentere sig selv som verdens frelser og alverdens folkeslag vil i panik modtage ham som den Messias, der vender tilbage. I 100 dage vil han skænke verden fred i sådan en grad, at han komme til at blive tilbedt af tusinder som en gud. Selv mange katolikker og endda præster og biskopper vil i starten gratulere ham! Alle de nuværende dæmoniske love, som er ved at blive implementeret verden over, skal håndhæves af ham. Særlig lovene som medvirker til at pervertere børn, til udbredelsen af abort og den homoseksuelle praksis.
10 – Lige efter at Dyret i triumf træder frem i offentlighed, vil Pave Benedict den XVI i al hast flygte fra Vatikanet, for de vil prøve at dræbe ham. Det er ikke ud af frygt, at han forlader Vatikanet, men for at Guds plan skal opfyldes. Således åbnes der plads for antipaven, som uretmæssigt vil besidde Peters stol for en kort tid.  Paven vil være på flugt i 7 måneder gennem forskellige lande, inklusiv Brasilien. I Rom og i hele verden, vil der blive udgydt meget blod blandt præster, biskopper og kardinaler. Også blandt lægfolk! Kirken bliver næste
n udslettet. Næsten alle tabernakler verden over vil blive nedlagt og den Hellige Messe bliver afskaffet! Tusindvis af kirker verden over bliver brændt af, med deres hellige genstande, paramenterne og andagtsbilleder.
11 – I disse 7 måneder (eller 200 dage ifølge Don Boscos profetiske drøm), vil den mest voldsomme forfølgelse af den Katolske Kirke begynde - og den er på en måde allerede begyndt - en forfølgelse som også vil ramme alle dem, som nægter at tilbede Dyret. Diverse profetier forudsiger, at der i denne tid vil være flere martyrer end nogensinde i hele Kirkens historie. Jorden bliver farvet af uskyldigt blod. Også af oprørsk blod, naturligvis! Fordi ikke en eneste af dem (som gør ophør mod Gud) til sidst vil være tilbage på kloden!
12 – Forfølgelsen vil toppe fra den 23. maj 2012, når Antikrist vil begynde at vise tænder og starte den Tredje Verdenskrig i spidsen af en frygtindgydende hær, bestående af 200 millioner bevæbnede mænd. Alt dette i overensstemmelse med kommunismens frygtelige love – som er ved at blive implementeret over hele verden, inklusiv Brasilien.
13 – Denne krig vil begynde på Israels landjord, fordi Antikrist gerne vil slette ethvert spor fra kloden af Jesus liv på Jorden; men det vil ikke lykkes, for Gud vil aldrig tillade at dette land ødelægges. Israel vil dog selv kaste en atombombe imod Iran, hvilket vil opfylde en profeti åbenbaret i Lourdes, Frankrig.
14 – Med udgangspunkt fra Israel, som kommer til at flyde med lig, vil Antikrists hære angribe Europa – som beskrevet ovenfor i punkt 2 – og dér udføre den største massakre nogensinde. Det kommunistiske og islamistiske flag vil blive hejst hen over Skt. Peters kuppel, men disse ondskabsfulde hære når ikke hjem for at fejre deres sejr. De kommer til at dø på stedet, for der står skrevet, at de kommer til at kaste sig over hinanden.
15 – Krigens følger skal kunne mærkes umiddelbart over hele verden. Gud vil kun tillade, at tre atombomber eksploderes, men disse vil være nok til at bryde kontinenternes stabilitet. Strålingsvirkningen vil være frygtelig og sprede kaos over al natur. Europa, Asien, Nordafrika og Nordamerika vil være de verdensdele, som lider mest under krigens direkte følger. Rhein floden vil farves rød af menneskeblod! Diverse kemiske våben vil blive anvendt og som følge deraf, vil hele byer forvandles til kirkegårde.  Mange lande vil blive udslettet fra kloden, særligt dem som er mest oprørske og udfordrende. Dem som bestræber sig mest for at frigøre sig fra Gud, de skal opleve helvedet endnu her i livet!
16 – Før det lykkes hærene at eksplodere alle deres atomlagre, vil Gud tillade at mange stjernedele styrter ned på Jorden (Åb.6,13). Den største del vil ramme Antillerne og slår således hele planetens skorpe i stykker. Minutter inden meteorens ankomst, som kommer fra en blind vinkel i Himlen og derfor ikke vil kunne forudsiges af videnskabsmændene, vil Gud give menneskeheden ”Advarslen”, i overensstemmelse med åbenbaringerne i Garabandal, Spanien. Det vil muligvis ske mellem slutningen af juli og sidst i september 2012. Dyrene, som er meget mere følsomme og forbundne med Skaberen end menneskene, vil opfører sig alarmerende dage før.  Med meteorens nedstyrtning, vil klodens skorpe gå i stykker og en tredjedel af menneskeheden vil uddø!
17 – Som følge deraf, vil krigens handlinger blive umuliggjort, fordi en tsunami vil sænke alle krigsskibe og hangarskibe, derudover kommer Jorden ud af sin akse, og således mister kommunikation med satellitterne. Jordens 3900 vulkaner kommer samtidig i eruption og de altomfattende askeskyer vil forhindre de få resterende flyvemaskiner i at flyve. De fleste veje vil ikke være farbare, og flertallet af soldaterne vil dø i krigen. Nogle lande vil synke i havet, og selveste Brasilien revner fra nord til syd og deles op i seks øer.
18 – Umiddelbart efter meteorens nedstyrt, vil Jorden være dybt nedsunket i rø
g og støv og derfor næsten helt afskærmet mod sollys (Åb.8,12). Årstiderne vil forandre sig helt, fordi polerne vil bytte plads. Der vil ske mægtige storme i nogle områder og forfærde hele kloden.
19 – Det vil forårsage en forfærdelig verdensomspændende tørke (Jer.13 og Joel 1) og mangel på fødevarer. Der vil mangle alt for dem der ikke stoler på Gud. Millioner af mennesker og dyr kommer til at dø af sult og tørst, fordi meteorens stød vil have krakeleret bjergerne og kildevandet vil forsvinde.  Alt på Jordens overflade vil også være forgiftet. Kun på de steder hvortil Gud vil bringe sine børn vil der være drikkevand og mad. I denne tid, vil Jorden alene producere rådne rodfrugter og dårlige korn. Men dem som tror på Gud, vil ikke lide afsavn. Man skal ikke lagre mad, eller vand men derimod dele det ud med sin næste. For disse vil der ikke mangle noget. Alle vil i den rette tid få instruktioner om, hvad man skal gøre! Himlens engle og helgener vil stige ned til Jorden på en synlig måde for at hjælpe Guds børn, dem som elsker og blindt stoler på den Evige Fader. Enten stoler mennesket på Gud og lever eller gør oprør og dør for evigt! Til sidst vil kun dem som elsker og stoler på Gud overleve!
20 – Cirka på denne tid, vil den Hellige Fader (Paven) vende tilbage og fejre den Hellige Messe på Golgotha bjerget, hvor mange utrolige mirakler vil ske og kulminere i jødernes omvendelse – det sidste tegn for, at Jesu genkomst er nærstående. Imens vil Antikrist og hans tilhængere være i gang med at dræbe og forfølge alle, som ikke tilbeder ham, indtil retfærdighedsdagen oprinder. Fordi han vil blive udslettet af Guds åndedrag og af glansen af ”Hans komme i herlighed” (2Tess.2). Tiden for Antikrists synlige regering vil være 100 dage plus 7 måneder. Men allerede nu styrer han alle regeringer! Bevis herfor er de mange djævelske love, som er ved at blive implementeret verden over som forberedelse til hans regering, også i Brasilien.
21 – Mellem den første meteors nedstyrt og de sidste dage, vil der være en periode af forfærdelig trængsel og dyb armod på ca. tre måneder for dem, der ikke tror på Gud, ikke omvender sig og ikke deler med de andre. De gode har intet at frygte: Gud vil gennem sine engle og helgener sørge for dem! Mange helgener og præster som allerede er i Himlen vil vende tilbage på Jorden for at forberede Jesus herlige genkomst. Dagene vil blive forkortet af Gud til bare 12 timer. Alt skal ske lynhurtigt! Skånsomt for Guds børn, men forfærdelig for de stædige og gudsbespotterne! Blandt dem, de som ikke tror på det, der står her! Men man har jo fri vilje!
22 – Ca. den 18. december 2012, vil videnskabsmænd i himlen opdage en anden meteor, der nærmer sig (Åb.8,10) og kunne regne ud, at den utvivlsom kommer til at ramme Jorden og således uigenkaldeligt udslette alt liv for på planeten. Denne meteor er 14 km i diameter og den rejser med en hastighed på over 100.000 km/time. I 66 timer vil den kunne ses på himlen, og det vil give det afgørende skub mod omvendelsen for de sidste. Rædslen vil herske på Jorden!
23 – Det vil således være mellem den 21. og den 22. december 2012, at meteoren når Jorden. I den sidste brøkkedel af et sekund vil Gud i en åbenlys demonstration af Sin Almagt afværge sammenstødet. Men fordi både Jorden og meteoren har de samme elektriske udladninger, vil Jorden få et mægtigt skub væk fra sin bane og vandre i vildfarelse gennem rummet i 72 mørketimer. Det vil være de berømte tre mørke dage, som slutter præcis den 25. december – Jesu fødselsdag og dag ét for ”Den Nye Jord”. Hvis ikke Gud greb ind i det sidste øjeblik, vil ikke engang bakterierne overleve på planeten!
24 – Det er netop på grund af de tre mørke dage, at mayaerne ikke kunne se noget efter den 21. december 2012. De bibelske datoer stemmer således med den menneskelige viden! Det var trods alt Gud, som åbenbarede mayaerne, kineserne og ægypterne denne skæbnesvangre dato. Det vil sige: Faderen kender datoerne og Ha
n åbenbarer dem til hvem Han gerne vil, og Han har faktisk allerede åbenbaret dem (Åb.10,7). Og hvem kan forbyde Ham? Alle datoer omtalt her passer perfekt med tiderne og dagene refereret til i Daniels bog og Johannes Åbenbaring! De vil ikke ændres sig og alt vil foregå lige præcis som skrevet her. Nøglen til dagenes optælling var nedstyrtningen af World Trade Center tårnene i USA den 11. september 2011.
25 – I de tre mørke dage, skal folk opholde sig hjemme i bøn og kun de af en katolsk præst velsignede kærter vil oplyse hjemmene, intet andet lys. Der findes snesevis af åbenbaringer til katolske helgener som forudsiger denne frygtindgydende begivenhed, som allerede er sket en gang før på Jorden, da jøderne blev ført ud af Ægypten[3]. I disse terrortimer vil dæmonerne blive bortvist fra Jorden og låst inde i Helvedet, og sammen med dem de mennesker, som forblev trofaste overfor Antikrist. I det sidste øjeblik, vil monsteret prøve at løfte sig op i luften og simulere en himmelfart, men han vil styrte ned på Jorden og vil dø fortæret af orme.
26 – Nogle dage efter de tre mørkedage, formoder vi at dommedagen vil finde sted, og Gud vil dømme menneskeheden. Skærsilden vil bortfalde og de døde vil opstå. Himlens helgener vil få deres herligheds-fulde legeme, og dem som stadig er i live på denne dage vil forblive på Jorden for at starte kærlighedens civilisation i selskab med de af Gud for dette formål udvalgte helgener. Angående dem som er oprørske og stædige nok til at vælge Helvedet, vil Gud respektere deres beslutning!
27 – Salige er de som forbliver trofaste til det sidste, for de bliver frelst! Læs Esajas 65, 17-25. ”Den Nye Jord” og ”Den Nye Himmel” vil komme, til den fuldkomne glæde af Guds sønner og døtre. Alt skal opfyldes! Kirken vil sejre! Peter vil være sejrrig! Maria vil triumfere igennem Eukaristiens triumf.
VIGTIGE BEGIVENHEDER SOM VIL FINDE STED: I løbet af denne tid, vil nogle Kirkelige begivenheder finde sted, som er meget vigtige: 1) Pave Johannes Paul II bliver kanoniseret som Kirkens allersidste helgen; 2) Pave Benedict XVI offentliggør i fuldtekst Fatimas 3. hemmelighed; 3) Proklamation af dogmet om Marias som ”Mediatrix” og ”Corredemptrix” (dvs. Formidler af alle nådegaver og Medforløser); 4) De følgende hellige genstande, som kommer til at indgå i Den Hellige Messe, som skal fejres på Golgotha Bjerget, bliver genfundet i forskellige lokaliteter spredt over kloden: a) Den Hellige Graal; b) Pagtens ark; c) Veronikas slør; d) Korsets nagler; e) Longinus spyd; f) Den sidste nadvers vinkande og 7 små vinglas; g) En skrifterulle skrevet af selveste Jesus, som fortæller den sidste del af historien. Selveste Jesus vil vise sig under denne Hellige Messe og selv læse det Han skrev for (næsten) 2000 år siden.
ALT DET VIL SKE i de kommende 20 måneder[4]. Alt vil ske lynhurtigt og næsten smertefrit for Guds børn, men det vil være forfærdeligt og smertefuldt for Guds fjender, gudsbespotterne eller dem, der ikke tror på det der stå skrevet her. Dog alle er fri! Derfor beder vi dig: kære læser, foragt ikke disse åbenbaringer, hør ikke efter dem, der taler imod dem, fordi de er de sande galninge. Vi ved det bedre, fordi selveste Jesus allerede har forudsagt, at de fleste vil blive overrumplede. Og en dag vil ildens syndflod komme og tage det store flertal af menneskeheden. Meget få vil overleve! OG BEMÆRK: ”I 365 dage regnet fra den 11. april 2011 vil den første stjernedel falde ned (på Jorden). Den vil ikke forårsage skade, men vil være kilden til stor frygt”.
GUDS MODER ADVAREDE DEN 19/03/2011: ”Det, der vil ske i de nærmeste dage er, at flere katastrofer, massakre, ulykker, krige og naturens oprør vil forvandle kloden. Alt det
står skrevet, og alt det vil gå i opfyldelse! Det er ikke enden på verden: Den bliver forvandlet, så Guds børn kan leve livet i fuldkommen lykke og vedvarende fred! Alt det vil ske til alles bedste! Mine små børn, I ved det allerede: at kun få af Jordens indbyggere vil overleve! Gud vil redde dem, som henvender sig til Ham i tro og kærlighed. Der er derfor nødvendigt at bede for alles omvendelse; det er nødvendigt at kalde dem til anger og en ændring på deres liv!” Så spørger vi dig: Kan du måske ignorere dette sidste kald fra Himlen? Vil du måske gå fortabt? Vil du lade dine kære gå fortabt?
VI ANBEFALER for en bedre forståelse af alt dette, at du læser bøgerne ”Mateus, Capítulo 24” om Jesu andet komme, ”A Caminho do Fim” og ”Oráculos do Fim”[5] . Prøv at få fat i Jomfru Marias gratis tørklæder, som kan bestilles i Danmark på e-mailen: salvaialmas.dk@gmail.com og i Brasilien på: aarao1@gmail.com. Besøg også vore hjemmesider:   www.recados.aarao.com.br, www.fimdostempos.net , www.paideamor.com.br og www.salvaialmas.com.br. Vores interesse er ikke at sælge bøger, som fås til omkostningspris, men at REDDE SJÆLE! Tiden er knap, og i morgen er det måske for sent! Søg! Bliv oplyst! Bed! I fuld tillid til Gud Faderens grænseløs barmhjertighed, men rede til at underkastede os Hans evige retfærdighed, er vi helt sikre på, at alt vil foregå som her beskrevet. Vær forberedt! Gå til skriftemål! Elsk din næste! Del ud af dine goder! Hav tillid til Gud og bed rosenkransen i familien hver dag – alle dens 20 mysterier, om muligt! Så skal du ikke frygte noget! Fordi du og din familie, hvis I nu lever op til alt dette, vil ikke lide afsavn af hverken beskyttelse, drikkevand, mad. Og I bliver heller ikke fortvivlet. Stol på Gud. Han lader alt det ske for vores eget bedste! Græd ikke over denne verden, der forsvinder, den nye bliver FANTASTISK! Den vil komme for dem, der tror på og elsker Gud! Til de stædige og oprørske, afgrunden! Og bed for biskopperne og præsterne, for det er dem, der nu skulle være fremme og advaremenneskene, men de sover!
Denne tekst er blevet skrevet af et hold af katolske lægfolk, som lægger sig fuld ud i Guds hænder, og FRYGTELØST garanterer ethvert ord, som står ovenfor. Vær forberedt!
”Nu kommer Jeg blandt ruinerne! Jeg leder efter de af mine børn, som vil have Mig! Er du en af dem”? JESUS

[1] Oversætterens note: Se www.salvaialmas.com.br  for en forklaring på portugisisk både om Skt. Raphaels olies fremstilling og virkning og om brugen af Jomfru Marias lille tørklæde. Oversættelsen til dansk er på vej.
[2] Oversætterens note: Ifølge et andet dokument fra ”Movimento Salvai Almas”, som udgiver dette folder, kan Dyrets tegns virkning kun blive annulleret af Guds segl hvis chippen er blevet modtaget på tvang eller uden at man var klar over det. Oversættelsen dette dokument følger snart.
[3] Oversætterens note: 2Mosesbog, 10:21-22.
[4] Oversætterens note: Folderen er oprindeligt forfattet i april 2011.
[5] Oversætterens note: De omtalte bøger er udgivet af Movimento Salvai Almas og skrevet på portugisisk. Kan købes på www.salvaialmas.com.br.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


ÆRKEENGLEN SANKT RAFAELS HELLIGE OLIE


 


Budskabet om denne oliet er blevet givet af Ærkeenglen Skt. Rafael, helbredelses engel, til en person ved navn ”Herald” i helligdommen Caranjian, Filippinerne. Budskabet lyder:


”Herald! Det er mig, Ærkeenglen Rafael, som taler til dig. Himlen har tildelt store velsignelser over min helbredende olie, som vil kunne bruges ved enhver sygdom. Spred kendskab om den! Alle mennesker som kommer til at bruge den skal i forvejen bede de følgende bønner[1]:


1)Den apostoliske trosbekendelse:


”Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige,
Himlens og jordens Skaber,
og på Jesus Kristus, Hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet;
som nedfor til dødsriget,
opstod på den tredje dag fra de døde,
opfor til Himlen,
sidder ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra Han skal komme igen
for at dømme de levende og de døde.
Jeg tror på Helligånden,
den hellige, katolske Kirke,
de helliges samfund,
syndernes forladelse,
kødets opstandelse
og det evige liv.
Amen. ”


2)”O Guds Moder, du mystisk rose Maria, gennem din og den guddommelige helbredelsesengel Ærkeenglen Skt. Raphaels forbøn, hjælpe mig med at angre fuldstændigt mine synder og med at påkalde dit hellige navn over for Gud, for at opnå trøst i min nuværende sygdom”.  


3) Bed nu 3 gange: ”Maria, mystisk rose, bed for os”


4) Bed 3 gange: Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen. ”


5) Slut med at bede følgende: ”Helligt er Herrens navn, nu og til i evigheden”


 


 


SÅDAN TILBEREDER MAN DEN HELLIGE OLIE:


I forbindelse med bøn – i gruppe eller i familie - giv Jomfru Maria en buket roser. Bed med stor tro og frem for alt med kærlighed. Bed med hjertet! Mens gruppen beder, vil hun selv velsigne roserne!


Pluk bagefter kronbladene af en hel rose. Kog dem for nogle få minutter i 250 ml almindelig oliven olie, uden at tørre bladene helt ind. Dehydrer dem godt så de ikke gå i forrådnelse senere hen. Lad olien afkøle, og efter det er den klar til brug. Lad kronbladene blive inde. Vor Moder Jomfru Maria lover at forvandle denne olie til en hellig balsam som vil lindre eller helbrede enhver sygdom eller smerte, de fysiske såvel som de psykiske. Olien må ikke sælges, ellers miste den sin helbredende kraft. Idet den er velsignet af himlen, må olien gemmes og betragtes med stor tro og ærbødighed.


BRUGSANVISNING (altid efter man har bedt de ovennævnte bønner):


1 – Ved udvendige sår af enhver type eller årsag, smør olien om på såret;


2 - Ved interne smerter, indtag 5 dråber olie, eller bland dem i maden;


3 – Ved stress, angst eller depression, indtag også 5 dråber olie.


SPECIEL BRUG:


Ved afslutningen af gruppens bønner, helst ved afslutningssang, skal en person gå rundt til de andre, dyppe pegefingerspidsen i olien og tegne 3 små kors med olien på panden af enhver af de tilstedeværende mens han/hun siger: ”Lys for dit legeme og din sjæl!” Også den som uddeler korstegnet skal modtage det.


ALMINDELIGE SPØRGSMÅL:


1 - Vil man lave en større mængde af olie, må man gerne gøre det. Bare man respekterer proportionerne mellem olie og rosenblade som beskrevet ovenfor. Man må også bruge almindelig køkken olie, ikke nødvendigvis olivenolie.


2 – Man behøver ikke giv Jomfru Maria roserne ved at stille blomsterne foran en Maria Mystisk Rose billede/statue. Enhver andet billede af Jomfru Maria tjener godt til formålet.


3 – Brug helst roserne fra din egen have, som er sprøjtefrie. Hvis du ikke har den, må du gerne købe fra Blomster butikker, uden problemer.


4 – De er uden betydning hvilke farve roserne har. De kan være forskellige eller ensfarvede.


5 – Bønnerne ved roserne overrækkelse kan siges enten hjem eller i kirken. Det er lige meget.


6 – Mange har prøvet at lave olien med tre roser. En hel rose plus 15 kronblade af hver af de to andre. Det er igen lige meget. Det der er vigtigt er at man gør det hele i bøn og med stor tro og kærlighed.


BEMÆRK VENLIGST:


Om muligt, skal man lave og opbevare en stor mængde af olien, mens roserne er endnu til at finde. Meget snart vil denne hellige olie være den eneste medicin som vil kunne helbrede alle smerter og sygdomme, fordi Gud vil ikke tillade andre medicin at virke. Det er fordi Antikrist vil brug retten til at købe medicin for at presse folk til at tage imod hans mærke (Dyrets tegn[2]). På den måde, den der har den hellige olie behøver ikke andre medicin. Olien er nok! 
[1] Oversætterens note: Alle katolske bønner indledes og afsluttes med korsets tegn: I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.”[2] Oversætteren note: Angående Dyrets Tegn, læs Johannes Åbenbaring, kapitel 13, vers 16-17.
Artigo Visto: 2881

ATENÇÃO! Todos os artigos deste site são de livre cópia e divulgação desde que sempre sejam citados a fonte www.recadosdoaarao.com.br


Total Visitas Únicas: 3.912.531
Visitas Únicas Hoje: 86
Usuários Online: 60